Saturday, 25/06/2022 RSS

THE DEBATERS 2022 | Trận 6: Phong trào tự chữa lành trong giới trẻ đang bị ca ngợi "quá đà"?| VTV7

2 đội thi cực xuất sắc đã vượt qua vòng loại Rainbow Unicorns (THPT Chu Văn An, Hà Nội) và Kefi Squad (Hà Nội & TP. HCM), với kiến nghị: "Chúng tôi cho rằng phong trào tự chữa lành trong giới trẻ đang bị ca ngợi quá đà"

Video liên quan
Video Clip
Liên kết website