Saturday, 25/06/2022 RSS

Phân luồng học sinh sau THCS: Phải đáp ứng nguyện vọng của học sinh và phụ huynh

Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" của Chính phủ đề ra các mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có 40% học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề. Để đạt các mục tiêu, lâu nay các trường phổ thông trên địa bàn đã nỗ lực, có các giải pháp để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở GD-ĐT phân luồng nhưng phải đáp ứng được nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.

Video liên quan
Video Clip
Liên kết website